Talentennetwerk

Begin 2018 is VeRS gestart, het talentennetwerk van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Dit jaar nemen 32 enthousiaste jonge professionals met affiniteit en/of ervaring met de zorg en het sociaal domein deel aan dit netwerk.

 

Dit doen zij op uitnodiging van de Raad en op persoonlijke titel. Elk brengen zij hun eigen kennis en ervaring mee. Deze jonge professionals denken onafhankelijk mee met de adviesthema’s van de RVS.

De oprichting van dit talentennetwerk geeft verder inhoud aan de missie van de RVS om adviesthema’s vanuit uiteenlopende perspectieven te belichten en daarbij zo goed mogelijk gebruik te maken van verschillende inzichten uit de wetenschap en de praktijk van gezondheid, zorg en sociaal domein. De leden van VeRS committeren zich niet aan de adviezen van de RVS. De verantwoordelijkheid voor RVS-adviezen ligt bij de Raad.

 

Aangenomen: maart 2020 


leonie burggraaf #ikbenopen
kim hoogveldt graffy by kim

Fotografie door Kim Hoogveldt van Graffy by Kim.